Vilém Matyáš

Vilém je bývalý vrcholový reprezentant v tanečním sportu a nyní se věnuje široké škále fitness lekcí, včetně osobních tréninků a konzultacím. Jako tanečníkovi je mu velice blízký koncept Fascial Fitness, který ja založen na práci s fasciemi a hojně využívá ladné a plynulé pohyby a vnímání těla. Koncept Trigger Point je proto nedílnou součástí jeho práce a výrazně ovlivňuje výsledky všeho co dělá, od silových lekcí zaměřených na výkonnost, až po taneční lekce založených na ladnosti pohybu ve všech rovinách např. Port De Bras (R). Miluje různorodost pohybu, proto se zaměřuje na různé druhy cvičení, které mají však mít stejný výsledek, naučit se být pánem svého těla.

S konceptem Trigger Point se velmi změnil jeho pohled na lidské tělo a na jeho fungování. Výrazně posunul chápání jeho dosavadních znalostí a konceptů cvičení, kterým se věnuje a do určité míry otočil směr, ve kterém se snaží maximálně vzdělávát a rozvíjet. Nedokáže si už představit, že by při své práci nevyužíval The Grid a TP Massage Ball a další pomůcky z řady TP.

Vzdělání:

  • Barofoot Training Specialist
  • FMS Level 1
  • Fascial Fitness Introduction Course,
  • Funkční noha I. a II.,
  • Vývojová kineziologie ve fitness
  • TRX GSTC 
  • TRX Sports and medicine
  • TRX Force
  • Vipr,
  • Flowin Core